SOŠ a SOU stavební Kolín pořádá ve středu 23.dubna od 12 do 18 hodin v hotelu Theresia v Kolíně Seznámení s moduly dalšího vzdělávání pro veřejnost.
  • Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi
  • Vyhláška 50 - Získání osvědčení (ČÚBP č. 50/78 Sb.)
  • Dláždění komunikací a zpevněných ploch
  • Zateplovací systémy
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Finanční gramotnost
  • Anglický jazyk
Realizace vzdělávacích modulů pro veřejnost ZDARMA. Občerstvení po celou dobu konání akce zajištěno.