Už dlouhá léta se hovoří o záměru postavit další obchvat Kolína či spíše jakousi spojku mezi jižním obchvatem a průmyslovou zónou. O tom, že rozhodně nejde o nesmyslnou myšlenku, svědčí i fakt, že Zásady územního rozvoje Středočeského kraje obsahují hned dvě varianty zmíněného obchvatu. Západní je vedena kolem Pňova, přes Veltrubský luh a lužní lesy. Ta se však vedení města Kolína nezamlouvá a podporuje spíše realizaci východní varianty. Zde by obchvat měl být veden přes Šťáralku přemostěním železnice, Starokolínské ulice, Labe a Třídvorské silnice s napojením na velký kruhový objezd u Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.
 
 "Je samozřejmě ještě otázkou nějaký způsob křižování kolínské řepařské drážky, ale napojení na velký kruhový objezd u průmyslové zóny by - z našeho pohledu, z pohledu odboru dopravy, dopravního inspektorátu i Policie ČR - zásadně odlehčilo dopravě v Kolíně. Výrazně by odlehčilo hlavně Novému mostu a průtahu městem směrem na Průmyslovou zónu, kde auta jedoucí z nebo do průmyslové zóny z jihu od I/38 a od D1 by mohla využívat právě tohoto obchvatu," uvedl starosta Michael Kašpar.
 
 Nicméně je nutné dodat, že v každém případě jde o běh na dlouhou trať, potažmo mnoho let, nicméně... "Jde však o záležitost, kdy bychom chtěli, aby se začala v prioritách posouvat a nezůstala pouze v zásadách územního rozvoje. Aby se v první fázi minimálně uskutečnila nějaká studie proveditelnosti, na kterou by mohla navázat projektová dokumentace," doplnil Michael Kašpar.