V pondělí 6. prosince 2021 od 15 hodin zasedne naposledy v letošním roce Zastupitelstvo města Kolína. Schůze proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín. Jednání bude standardně přizpůsobeno protiepidemickým opatřením. „Pro veřejnost je samozřejmě vyčleněn prostor mimo jednací sál a účastní se pouze ti vedoucí odboru, kterých se ty body týkají. Ostatní mohou zasedání sledovat online formou,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Na programu se nachází přes dvacet bodů jednání, mezi hlavní patří zejména schválení rozpočtu na rok 2022. Dále bude schvalován návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a Římskokatolickou farností v Kolíně v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací s městských památkových zón, návrh na schválení zřizovací listiny Kina 99 Kolín, návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  a  Obecně závazné vyhlášky č. 5/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, návrhy na schválení prodeje pozemků v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry a další.

Průběh zasedání Zastupitelstva města Kolína můžete sledovat zde.