Město Kolín letos získalo nejvyšší ocenění v šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností - umístilo se na prvním místě. Druhý v pořadí skončil Žďár nad Sázavou a třetí místo obsadilo město Ostrava. Soutěž je každoročně pořádána Ministerstvem vnita ČR.

„Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí / měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu,“ definuje podstatu soutěže Ministersvo vnitra na svých webovách stránkách.

„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům úřadu, protože jsme se poprvé umístili na prvním místě v rámci celorepublikové soutěže a zárověň mě těší, že jsme i potřetí za sebou obhájili vítězství středočeské. Věřím, že i lidé jsou také spokojeni s tím, nějakým způsobem náš úřad funguje,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Obstát v prvenství a stát se přívětivým úřadem v „covidové době“, kdy byla výrazně omezena možnost lidí potkávat se a nad nejrůznějšími tématy diskutovat nebylo jednoduché. „Mohli jsme být pro občany ještě otevřenější - plánovali jsme různé kulaté stoly, veřejná slyšení, ale bohužel jsme je nemohli uskutečnit. Nicméně jsme pracovali na digitalizaci, abychom jsme občanům nabídli i jiné komunikační prostředky a myslím si, že se nám dařilo. Chci poděkovat vedení města a všem zaměstnancům, protože získané ocenění je výstupem týmové práce,“ doplnila tajemnice města Kolína Dagmar Soukupová.