Stará lávka přes rameno Labe na Kmochův ostrov bude uzavřena od pondělí 24. srpna do pátku 28. srpna. Jelikož byla finální izolační pochozí protiskluzová vrstva betonové mostovky dokončena s viditelnými defekty, budou provedeny opatření vedoucí k nápravě – opravy k zajištění jednolitosti a celistvosti v celé ploše lávky. Izolační pochozí vrstva potřebuje po aplikaci vytvrdnout, pošlapáním by došlo k znehodnocení a opakování procesu, napsal web Městského úřadu Kolín. Zároveň prosí veřejnost, aby respektovala naprostý zákaz vstupu v případě, že bude lávka uzavřena mobilním oplocením. Případné změny v termínu uzavření vyvolané klimatickými podmínkami budou včas oznámeny. MěÚ Kolín