Kolínští radní na 118. schůzi Rady města Kolína schválili přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu povrchu komunikace Kolín – Zibohlavy po kanalizačních výkopových pracích. „Už nám přišlo potvrzení o poskytnutí dotace zhruba 3,6 milionů na homogenizaci, to znamená na povrch komunikací v Zibohlavech ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Krajská komunikace je dnes už nová v celé šíři, nejen nad výkopovou rýhou,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

S pomocí dotace z Fondu homogenizace tak město mohlo opravit nejen polovinu, jak mělo od Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) podmínkou, ale celý povrch komunikace - což je praktické i výhodné pro obě strany.

„Když to zrekapituluji, tak celá akce kanalizace stála zhruba 35,5 milionů korun, z čehož 3,5 milionu činí dotace na homogenizaci, 17,5 milionů korun je dotace ze státního fondu Životního prostředí, a zhruba 14,5 milionů korun kryje město. Paní místostarostka nyní s odborem investic a s místními občany dodělávají přípojky a poté by se měla kanalizace - až bude zprovozněna kanalizace Radovesnická - spustit. Vše je na dobré cestě,“ dodal starosta.

„Rádi bychom do konce roku kolaudovali a kanalizaci uvedli v provoz hned začátkem příštího roku, když vše dobře dopadne,“ doplnila místostarostka Iveta Mikšíková.