Rovněž Občanské sdružení Prostor navštívil auditorský tým Regionálního operačního programu Střední Čechy, aby prověřil nakládání s evropskou dotací, ze které bylo postaveno komunitní centrum Kolárka na místě starých kasárenských budov. "Audit na půdě Kolárky prováděla ho čtyřčlenná skupina zástupců ROP Střední Čechy. Cílem kontroly bylo zjednodušeně řečeno zjistit, zda byla dotace čerpána v souladu s předpisy Evropské unie a České republiky a zda realizace projektu odpovídá smlouvě o poskytnutí dotace. Jak se píše ve zprávě o auditu, bylo zjištěno, že projekt Kolárka splnil kritéria výběru pro operační program, byl proveden v souladu se smlouvou a vykázané výdaje jsou v souladu s předpisy EU a ČR. Auditoři nezjistili žádná pochybení," popsala výsledek kontroly mluvčí o.s. Prostor Klára Rakušanová. V době, kdy Středočeským krajem hýbe korupční aféra bývalého hejtmana Davida Ratha, jde o jistě obecně potěšující zprávu. meč