Představitelům Spolkové rady Kolína bylo v termínu, do konce loňského roku, od navrhovatelů doručeno celkem 8 návrhů obsahujících jména 6 osobností na udělení Otakarova reliéfu pro osobnost za rok 2009. Předsednictvo spolkové rady následně schválilo "připustit" k nominačnímu zasedání, které bude svoláno do zasedací místnosti kolínské radnice, všech 6 navržených kandidátů. Jsou jimi Iva Jarošová, Lucie Nováčková, Eva Tichá, Zdeněk Hejduk, Jiří Šafařík a Aleš Zahajský. "Dále předsednictvo spolkové rady schválilo, že na nominačním zasedání budou z těchto 6 navržených vybráni (vyřazovacím způsobem) tři, a z těchto tří bilaterální komise vybere jednu nebo jednoho na udělení Otakarova reliéfu pro osobnost za rok 2009," doplnil informaci člen předsednictva spolkové rady a baráčník Josef Janata.

Zdeňka Hejduka navrhlo Občanské sdružení Prostor za péči o kulturní vzdělávání i potěšení Kolíňáků, fotografování kulturních událostí a za vedení Městského společenského domu. Ivu Jarošovou navrhli "badatelé městské encyklopedie" za práci s dětmi v družině základní školy v Kmochově ulici a mimořádně obětavou práci především při pohybových aktivitách ve výchově dětí v družině. Lucii Nováčkovou navrhl Měšťanský spolek za otevření prodejny v pronajatých prostorách vedle mateřské školy v Kmochově ulici s dětským oblečením vybrané kvality a sortimentu. Jiřího Šafaříka navrhl Keramický spolek za účinkování v orchestru Kolínský Big Band, který v roce 2009 oslavil již 10. výročí založení. Evu Tichou navrhl Fokus Mladá Boleslav středisko Kolín za velmi aktivní a nezdolnou činnost při rozšíření sociálních služeb občanského sdružení Fokus z Mladé Boleslavi do Kolína lidem dlouhodobě duševně nemocným. Aleše Zahajského navrhla mateřská škola v Kmochově ulici za pomoc při výstavbě zastřešení zahradní pergoly pro děti Mateřské školy v Kmochově ulici a Obchodní grémium Kolín za vytvoření prvního digitálního dílu encyklopedie Kolínské pojmy a za organizaci Stavby roku pro obchodní grémium Kolín. meč