Už necelý měsíc existuje v rámci kontrolního oddělení Živnostenského úřadu v Kolíně tzv. spotřebitelský ombudsman. Ten má napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí. Jak nám sdělila mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová, pokud se na výše uvedený úřad obrátí občan se žádostí o pomoc při řešení problémů, které mu vznikly v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy, poskytne mu základní informace o možnosti: odstoupit od smlouvy, obrátit se na některou spotřebitelskou organizaci, podat žalobu a v případě smlouvy o spotřebitelském úvěru i o možnosti obrátit se na finančního arbitra. Spotřebitelská organizace může být nápomocna při: jednání s prodejcem a při řešení dohodou, sepsání odstoupení od smlouvy, sepsání návrhu na vydání platebního rozkazu a v neposlední řadě i při sepsání žaloby. Živnostenský úřad s občanem sepíše protokol-spotřebitelský záznam. meč