Od 1. října se chopí funkce ředitele kolínského Kina 99 Petr Hejcman ze Sendražic. Vystudova školu audiovizuální tvorby a dlouhodobě pracuji jako fotograf a filmař. "Film je další článek mého zájmu," říká.S jakou koncepcí se zúčastnil výběrového řízení, které vypsalo město? "Koncepce se týkala žádostí o granty a realizace projektů v oblasti kulturního odvětví a zaměstnanosti, rozšíření obchodní činnosti, zviditelnění kina a vzájemného propojení a spolupráce s dalšími městskými zařízeními a institucemi, zlepšení služeb a zázemí pro návštěvníky, zlepšení propagace a komunikace i rozšíření dalších aktivit, ale to si zatím nechám pro sebe," tvrdí tajemně.

Do budoucna chce zavést novinku pro veřejnost. "Po předběžné dohodě s ředitelem městské knihovny Pavlem Kárníkem jsme se dohodli, že rezervační systém Colosseum, který používá kino, rozšíříme do nově budovaného kolínského infocentra. Volitelnou součástí tohoto systému je online prodej vstupenek a možnost webového rozhraní pro smluvní partnery (prodejce). Ten koncept bude podobný, jak to kdysi fungovalo ve filmovém klubu, ale to vše, až se v nové funkci rozkoukám, tak potom prozradím," vysvětluje Petr Hejcman.

V dnešní době stále více ovládají filmový svět domácí kina a DVD a Blue raye. Jaký mají podle měho smysl klasické biografy? "Nové premiérové filmy jsou zatím stále nejdříve prezentovány v kinech, až na výjimky pirátského sdílení na internetu. Kino je také o setkávání lidí, společném kulturním zážitku a reakcí publika, to se doma takovýmto způsobem nedá zažít. Ne každý má doma takové technické vybavení, jaké má Kino 99," odpověděl.

Jaké je jeho motto? "Dobré světlo, to je pozdrav fotografů, to si také přeji v nové práci," uvedl nový ředitel Kina 99.