Středočeský kraj chystá stavbu dalšího kruhového objezdu v Kolíně. Vyroste na nečekaném místě, cca 600 metrů od stávajícícho kruhového objezdu u obchvatu nad nemocnicí, v místě křížení tří silnic - výpadovky z Kolína směrem k letišti, silnice směřující na Pašinku a sjezdu (a nájezdu) ze silničního obchvatu města (viz foto).

Důvodem chystané přestavby je podle Karla Bendla, krajského radního pro oblast silniční dopravy, nevhodné dosavadní řešení křižovatky: "Nyní jde o velkou, neuspořádanou, asfaltovou plochu, kde kvůli nedostatečným rozhledovým poměrům dochází k neusměrněnému pohybu vozidel a kolizním situacím. To se změní. Nově tu vyroste bezpečnější kruhový objezd."

Plánovaný kruhový objezd je jednou ze 16 dopravních akcí, které krajští radní nově zařadili do investičního Zásobníku akcí 2021+. Žádat na ně kraj bude dotace z Evropské unie (IROP, ITI) i Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a jakmile je získá, dojde k jejich realizaci. Karel Bendl uvedl, že kruhový objezd by měl být hotový do dvou let.