Záměrů, co bude s budovou bývalé Okresní vojenské správy v Kolíně, která stojí na rohu ulice Náměstí republiky a Sokolské, bylo už několik. Její využití bylo nabízeno například k pronájmu kanceláří veřejné správě nebo k provozu prodejen obchodníků na komerční účely. Nyní se zdá, že se majitel vrací k myšlence vybudování obchodního zázemí – otázkou však zůstává, jaký bude osud samotné budovy? Projde rekonstrukcí, nebo podlehne demolici? „Ano, majitel v současné době rozvažuje dvě alternativy – buď budovu předělat nebo demolovat a vystavět znovu s tím, že ve spodní části by byly obchodní prostory a v horní části bydlení. Je si vědom, že nemají žádné pozemky k parkování, takže by všechno šlo do podzemí,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Majitel městu již předvedl hmotovou studii. Finální studie by pak měla být vypracována zhruba do tří měsíců. „Pokud ve spodní části budou vybudovány obchody, tak pan architekt Mateásko usiluje o to, aby vznikla od Náměstí republiky pasáž, která by byla průchozí až k zámku,“ doplnil místostarosta. Zajištění stávající budovy proti nepřízni počasí majitel provede v letních měsících.