V pondělí 22. listopadu byla zahájena první ze tří etap realizace nového vodovodního řadu v lokalitě Čakan u Vodárny. S výstavbou vodovodu souvisí i dopravní uzavírka v jednotlivých ulicích. „První etapa začala 22. listopadu a poběží do konce kalendářního roku (ul. Zborovská), druhá etapa naváže 2. ledna příštího roku a skončí na konci března (část ulice J. Sudka) a třetí etapu odstartujeme na apríla 1. dubna a potrvá do konce května (A. M. Jelínka),“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Akci financuje Vodohospodářské sdružení Kolín, realizována je firmou ZEPRA STAVBY s.r.o. V průběhu stavebních prací je počítáno s úplnou uzavírkou komunikací.

„Majitelé nemovitostí si projektovou dokumentaci a povolení stavby vodovodní přípojky zajišťují dle zákona sami, na své náklady. Samotná realizace napojení vodovodní přípojky na nově vybudovaný, dokončený a zkolaudovaný vodovodní řad bude možná až po vydání územního souhlasu vydaného stavebním úřadem pro vodovodní přípojku. Žádáme obyvatele dotčené lokality o spolupráci při koordinaci této rozsáhlé stavby a o jejich trpělivost,“ uvádí město Kolín na svých webových stránkách zde.

Poté, co bude vodovodní řad ve zmíněných místech usazen, dojde ke zpevnění povrchu, což potěší zejména zájemce o stavební povolení v dané lokalitě. „Následně by zájemci, kteří zde chtějí stavět - a je jich mnoho - mohli už začít dostávat stavební povolení,“ dodal starosta Michael Kašpar.