Rada města Kolína schválila vybraného dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín". Zakázku na pětašedesát uniforem vysoutěžila pražská firma ILLA & Partners s.r.o. s nabídkovou cenou 414 512 Kč bez DPH (předpokládaná hodnota byla 496 000 bez DPH).

K podání nabídky bylo zadavatelem přímo vyzváno celkem šest dodavatelů. Nabídka však přišla pouze jediná, a to od výše uvedené společnosti. Dále byly osloveny společnosti: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, ADAM EXCLUSIVE s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem, VESTIMENTUM s.r.o. z Prahy, OTAVAN Třeboň a.s. a Koutný spol. s r.o.

"Termín realizace máme stanoven do konce roku. Víme, že v současné době již proběhlo měření hudebníků. Na celé akci se podílí modní výtvarník akademický malíř Česlav Jaroš, který navrhl vzhled uniforem a byl samozřejmě přizván i k výběrovému řízení. Vracíme se k sokolskému kroji. Nebudeme mít staré uniformy, ale budeme mít úplně nové - barva bude stejná, ale vizáž jiná,"  uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.