Po rezignaci Petra Kopeckého (zvolen jako nestraník za ODS) na mandát člena Zastupitelstva města Kolína ho měl nahradit Milan Cabrnoch (ODS). Avšak ten být zastupitelem pro nedostatek času odmítl. „Ve srovnání s rokem 2010, kdy jsem na kandidátce ODS do zastupitelstva města Kolína kandidoval, jsem svou prací v Evropském parlamentu mnohem více vytížen," napsal v písemném prohlášení Milan Cabrnoch. "Jsem členem vedení poslaneckého klubu ODS kde odpovídám za koordinaci hlasování skupiny evropských konzervativců. Jsem členem zdravotního výboru, mimo jiné zpravodajem pro novelu tabákové směrnice. Dále jsem členem sociálního výboru, zpravodajem klíčové směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí. Současně pracuji jako předseda stálého výboru Evropského parlamentu pro Arménii, Ázerbajdžán a Gruzii, tedy pro region s mimořádně komplikovanou politickou a bezpečnostní situací. Práce zastupitele si velice vážím a uvědomuji si, že vyžaduje mnoho času. Po důkladném zvážení jsem usoudil, že se nemohu ve stávající situaci práci zastupitele města Kolína plně věnovat. Proto na mandát zastupitele rezignuji.“ Členem kolínského zastupitelstva by se tedy měl stát právník Milan Janoušek. meč