Některým občanům je divné, proč se na průtahu Kolínem vyměňují i ty silniční povrchy, jež se zdají být v dobrém stavu. Mají za to, že jde zbytečné o promrhané peníze. Starosta Vít Rakušan zdůraznil, že práce nemá na svědomí město, protože zrovna opravované vozovky mu nepatří a že jde o akci současného vlastníka, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Najednou ale připomněl, že radnice deklarovala, že silnici na průtahu převezme pouze v případě dobrého stavu. Státní organizace se tedy možná zalekla této podmínky a raději třebaže někde ucházející povrchy nechala opravit. meč