Cenu města Kolína za rok 2013 udělovanou za výrazný přínos pro město získá Miloš "Kim" Houdek. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města 24. března na svém pondělním zasedání. Slavnostní předání ceny se uskuteční v obřadní síni radnice za účasti významných osobností města, termín je ještě v jednání.

Cena města se poprvé udělovala minulý rok, kdy ji získal výtvarník Pavel Rajdl. Letos bylo na ocenění nominováno celkem 10 návrhů. Komise, která byla pro udílení ceny ustavena jednoznačně doporučila Miloše Kima Houdka (na fotce Vladimíra Sládka). Rada města návrh stejně jednoznačně potvrdila a své ano přidalo plným počtem hlasů i zastupitelstvo.

Miloš Kim Houdek je jakýmsi Gandalfem kolínské kulturní scény, který dlouhá léta tmelí místní kulturní společnost, postrkuje a podstrkuje do svého okolí podnětné vize a vytváří přátelské prostředí, ve kterém mohou růst. Zenový básník, zakladatel Malé galerie Na Hradbách, Klubu královského města Kolína, Polabské kulturní společnosti, organizátor Mimoriálu, Funkeho Kolína... letos oslavil sedmdesátku. slad