Občané Českého Brodu mají novou možnost, jak se informovat o aktuálním stavu rozpočtu města. Na webové stránky www.cesbrod.cz přibyl v levém sloupci odkaz Rozklikávací rozpočet, který umožňuje jednoduchou a graficky přívětivou formou uveřejňování přehledu o příjmech a výdajích města. Novinka umožní občanům sledovat hospodaření z různých úhlů pohledu, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Rozpočet zobrazuje jednoduchou a srozumitelnou formou stav a vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů města. "Je to jeden z dalších nástrojů, kterým přibližujeme občanům, jak hospodaříme s veřejnými prostředky města," řekl starosta Jakub Nekolný. Licence na rozklikávací rozpočet i s administrací je v ceně 43 tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty. Portál bude postupně doplňován a upravován, radnice tak žádá občany o shovívavost. meč, cesbrod.cz