Na webovém portálu města Kolína se představuje studie revitalizace Kmochova ostrova. Vznikla v průběhu roku 2013 a je jedním z možných záměrů města. Občané Kolína jsou vyzváni, aby, pokud vnímají Kmochův ostrov jako jedinečné místo využitelné pro odpočinek, rekreaci a setkávání s přáteli, vyplnili připojený dotazník a zúčastnili se následné diskuse s vedením města Kolína na téma možných připravovaných úprav na ostrově. Diskuse je plánována na 16. září od 17 hodin v salónku Městského společenského domu v Kolíně s následnou komentovanou prohlídkou přímo na Kmochově ostrově. Vyplněný dotazník je možné posílat na e-mail: gabriela.mala@mukolin.cz, nebo odevzdat v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Kolín do 12. září. meč