Do konce roku 2010 musí nechat město Kolín provést optimalizaci a rozšíření čistírny odpadních vod. "Jsme projekčně připraveni a podali jsme žádost o státní dotaci. Zatím je věc v běhu, prošli jsme úspěšně prvním kolem, což znamená, že záměr je akceptován. Nyní ale čekáme, až se ministerstva zemědělství a životního prostředí dohodnou, za jakých podmínek dotace přidělí," uvedl místostarosta Mgr. Roman Pekárek.

Rekonstrukce čističky, která má být celkově investicí za přibližně 100 mil. Kč, musí proběhnout do roku 2010, jak se Česko zavázalo Evropské unii. Právě tento šibeniční termín zástupce starosty kritizuje. "V tomto případě byla vláda papežtější než papež," pronesl. Vadí mu i to, že pokud obce, neboť problém se netýká jen Kolína, nesplní termín, padnou sankce na jejich hlavu.

Stávající kapacita kolínské čističky je už vzhledem k vzrůstajícímu objemu odpadních vod nedostačující a podle sdělení starosty Jiřího Buřiče pracuje na 104 %. "Cílem je zefektivnění technologické části, která si vyžádá minimálních stavebních úprav, a to tak, aby parametry čistírny odpovídaly požadavkům Evropské unie v roce 2009 a současně také požadavkům města na zvýšení čistící kapacity," řekl dále starosta.

Investice se pravděpodobně dotkne peněženek lidí, jejichž domácnosti jsou na kolínskou čističku napojeny. To bude znamenat zvýšení cen stočného a vodného. meč