Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín nechal zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ploch kolem tzv. šachovnice v Kolíně II za ulicí Na Magistrále. "Výsledek projektu jsme opakovaně konzultovali se zástupci okolních domů a nakonec se po úpravě projektové dokumentace chystáme přikročit k vlastní realizaci celé akce," uvedla mluvčí radnice a asistentka starosty Jiřina Holubová. "Podle projektu na místě současného zasypaného bývalého betonového bazénku vznikne nové dětské hřiště, budou upraveny místní cestičky, budou z nich vytvořené chodníky, plánujeme také obnovu zeleně a také u budovy knihovny vznikne v další etapě celkem 13 nových parkovacích míst. Současná plocha šachovnice bude zachována, předpokládáme její rekonstrukci." V současné době je realizace celého projektu v počátcích, k vlastní stavbě hřiště by město mohlo přistoupit ještě letos na podzim. Pokud však nastanou v průběhu schvalovacího procesu nějaké komplikace, je možné, že stavba započne až na jaře příštího roku. Předpokládané náklady jsou ve výši 1,8 milionu korun. meč