Kolínu hrozí, že nebude mít peníze na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Není v tom samo, podobně je na tom dalších zhruba 40 měst a obcí v Česku. Smlouvy o poskytnutí dotace měly být podepsány ke dni 30. června. "Nechci do světa vysílat poplašné zprávy, ale Evropská komise v současnosti pozastavila vyplácení dotací a my čekáme na její rozhodnutí," uvedl starosta Vít Rakušan. "Napadla směrnici Ministerstva životního prostředí, která umožňuje vynětí čistíren odpadních vod z ostatní vodohospodářské infrastruktury. Z tohoto pohledu může být dotace ohrožena. Města jako taková na to už nemají vliv, ačkoliv splnila ministerstvem životního prostředí vytýčené podmínky."

Zakázku dostala společnost Geosan Group, která již měla na zkvalitnění a zvýšení kapacity kolínské čistírny odpadních vod od dubna pracovat. Vít Rakušan ale prý firmu již upozornil na vzniklý problém a pozastavil práce na "čovce". Dá se očekávat, že se během léta rozhodne, zda Geosan odstoupí od dodatku smlouvy s městem, který jej zavazuje pod hrozbou sankce dokončit zakázku do určitého data. Geosan zatím pouze zahájil práce na zařízení staveniště. Podle mluvčí firmy Vlasty Končelové však od města oficiální zprávu do středy neobdržel. "Pokud bude pravda, co uvádíte, budou následovat schůzky a jednání, na kterých bude stanoven další postup - termín zahájení, financování, termín dokončení atd.," pronesla mluvčí Geosanu. Podrobnosti najdete v zítřejším novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč
 

Kolínská čistírna odpadních vod v Brankovicích