Již podruhé proběhne v Kolíně oslava Dne Země. Po loňském ročníku, kdy přišlo přes 200 malých i velkých návštěvníků a na dobrovolném vstupném se vybralo téměř 5 tis. Kč pro Záchrannou stanici pro handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad, T.K. Arnika Kolín ve spolupráci s Polabským ekocentrem pořádá tuto akci i letos.

Letošní Den Země bude probíhat ve dvou dnech. V pátek 20. dubna v 15 hodin je sraz na začátku lesoparku Borky, v kaštanové aleji v Křičkově ulici. V plánu je úklid lesoparku sesbíráním nepořádku, který se tam od loňského úklidu určitě zase nahromadil. Každá pomocná ruka bude vítána. Nasbíraný odpad bude roztříděn a odvezen na příslušná sběrná místa. Úklid lesa bude ukončen u psího útulku posezením u ohně, kde si zájemci budou moci i něco opéct.

Druhý den, v sobotu 21. dubna, začne program na Kmochově ostrově ve 13 hodin. Podobně jako v loňském roce budou připraveny hry s environmentální tematikou za věcné ceny pro malé i velké. Děti se budou moci podívat na ovce, kozy, králíky a oslíka, kterého zapůjčí Sdružení pro hipoterapii Dítě a kůň. Určitě přijde i nějaký ten pes z kolínského útulku. Pro ty, kteří raději něco vyrábějí, si mohou vyzkoušet modelování z keramické hlíny, filcování z ovčího rouna a výrobu svíček. Na akci budou přítomna i lidová řemesla jako řezbář, košíkář, kovář a další, nabízející své produkty. Včelařská farma Veletov bude prodávat medy, medovinu a výrobky z včelího vosku. Seznámíme Vás s tříděním odpadu, občanské sdružení Ekodomov představí zpracování bioodpadu kompostováním a štěpkováním. Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek bude věnován Záchranné stanici pro handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad.

Den Země byl poprvé slaven 22. dubna 1970 americkými studenty, kteří požadovali zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí a přijetí nových ekologických zákonů. Zároveň vytvořili požadavky nutné k dosažení trvale udržitelných podmínek života na Zemi. Mezi požadavky bylo mimo jiné: přejít na obnovitelné zdroje energie a zvýšit energetickou účinnost, recyklovat materiály a odpady a vyloučit používání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu. meč