Od pondělí 8. srpna má být omezena jízda po zálabském nadjezdu nad kolejemi v Ovčárecké ulici v Kolíně. Důvodem je oprava nadjezdu, který je v havarijním stavu. Částečná uzavírka má proběhnout ve dvou etapách.  Předmětem havarijní opravy je výměna mostního závěru vloženého pole hlavního mostu. První etapa částečné uzavírky krajské komunikace má probíhat do pondělí 8. srpna do soboty 13. srpna v délce cca 50 metrů a průjezd zůstane zachován. Pouze dojde k zúžení v místě opravy.

Druhá etapa proběhne v předpokládaném termínu mezi 14. a 21. srpnem, kdy musí být zcela uzavřen jízdní směr ze Sendražic do Kolína v místě nadjezdu. Podle návrhu předloženého Krajskou správou a údržbou silnic bude objízdná trasa po dobu částečné uzavírky v předpokládaném termínu 14. až 21. srpna vedena po silnici III/12557 ulicí Veltrubskou, která je také v majetku Středočeského kraje. V důsledku objízdné trasy bude na návrh odborníků dočasně jednosměrný Masarykův most a průjezd bude možný pouze ve směru do centra města,“ zmínil Tomáš Růžička. Před zahájením druhé etapy budou rozmístněny, mimo zákazových značek,  potřebné dopravní značky s informacemi o uzavírce.

Průjezd na Týnec nad Labem zůstane zachován. Podrobnější informace a schéma zveřejní v předstihu web města Kolína. pres