Kolínská radnice upozorňuje občany města Kolína, kteří vlastní pejska a doposud nezaplatili místní poplatek ze psů, že tak mohou učinit na pokladně Městského úřadu Kolín ve druhém patře na odboru finančním. Dle OZV č. 4/2011 je poplatek nutné zaplatit do 31. března 2016. V případě, že poplatek bude zaplacen po tomto datu, vystavuje se občan nebezpečí navýšení poplatku až na trojnásobek. Referát vyřizuje paní Jana Miškovská, tel. 321 748 247, e-mail: jana.miskovska@mukolin.cz. Měú Kolín