Ani letos nebude dokončena propojka mezi silnicemi v Třídvorské a Ovčárecké ulici. Podle místostarosty města Kolína Romana Pekárka jsou na vině chybějící peníze v rozpočtu. S tím souvisí i nedořešené majetkoprávní uspořádání. V současnosti je hotová silnice mezi výpadovkou na Ovčáry a lokalitou Vinice včetně cyklostezky, tedy asi půlka celé zamýšlené stavby. "Celkové náklady na I. etapu akce Propojovací komunikace II/322 a II/328 včetně kanalizačního propoje dosáhly výše 45.572.532 Kč. Další etapy jsou ve fázi studie a projekční práce z důvodu očekávané finanční náročnosti při realizaci akce jsou pozastaveny," řekl vedoucí městského odboru regionálního rozvoje Martin Jírovský. Smyslem komunikace je částečně odčerpat provoz zbytečně zatěžující Zálabí a lépe zpřístupnit lokalitu na Vinici, kde vyrostly nové rodinné domy. Silniční propojka v délce necelé 2 kilometry není nějakým novým výmyslem, její trasa byla již v roce 2000 zakreslena do územního plánu města Kolína. Komunikace vzniká od roku 2007. Nedávno radní přijali návrh na směnu pozemků o výměře cca 7.600 m2 ve vlastnictví města se spoluvlastníky pozemků dotčených stavbou propojky. Na směnu navržené pozemky se nacházejí na různých místech města. "Město se zachovalo korektně. Pozemky ve vlastnictví Bedřicha Žerta a Olgy Voldanové z Prahy dotčené stavbou budou nahrazeny v plném rozsahu bez finančního vyrovnání. Samozřejmě ale šlo o kompromis mezi zájmy spoluvlastníků a možnostmi města," komentoval přístup města místostarosta Roman Pekárek. Do budoucna však zbývá vyřešit další majetkoprávní vztahy u pozemků, které budou stavbou teprve dotčeny.  meč