Firma Kompres Kolín se pustila do příprav na stavbu rodinných domů na pozemku v ulicích Žižkova a Roháčova, který loni koupila od města. V ohrožení je tak stávající parkoviště, kde našli místa mobilní návštěvníci nemocnice. "Jednáme s Kompresem a hledáme nejoptimálnější řešení, nemůžeme ale firmě ve stavbě dlouho bránit. Jde o složitá jednáním ale zatím jsme se dohodli, že Kompres stavět nezačne. Není ani vyjasněno, kudy budou jezdit budoucí majitelé ke svým rodinným domů," řekl starosta Vít Rakušan. Zatím není zřejmé, zda se v městském rozpočtu letos najdou peníze na vybudování parkovacích ploch podél silnice v Žižkově ulici, jak to plánovalo předchozí vedení města. "Se stavbou parkovacích ploch v Žižkově ulici u nemocnice počítáme, město potřebuje parkoviště. Otázkou zůstává, kdy začnou stavební práce. Zda to bude letos nebo příští rok je stále nezodpovězená otázka. Doposud se provádí jednání nad projektem o celkovém uspořádání. Další otázkou je finanční stránka, kdy letos doposud finanční prostředky na tuto konkrétní akci nejsou zahrnuty v připravovaném rozpočtu. Pokud se ovšem v průběhu roku realizační práce nad tímto projektem dostanou do stavu umožňující zahájit přímou realizaci, věříme, že finanční prostředky v rozsahu minimálně nutném pro zahájení stavebních prací najdeme. Shrnu-li to, ano parkoviště plánujeme," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Nemocnice aspoň otevřela areál pro mobilní hosty a umožnila jim uvnitř parkovat za poplatek. meč

Kompres začal u nemocnice chystat výstavbu rodinných domů. Foto - Vladimír Sládek