Radní Středočeského kraje schválili vyhlášení veřejné zakázky na dostavbu areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi. "Předmětem zakázky je rekonstrukce lidových staveb ve skanzenu tak, aby odpovídaly jejich původní podobě i architektonickému a dispozičnímu uspořádání. Některé chalupy budou ve svém původním místě rozebrány a poté převezeny do areálu skanzenu, kde se znovu postaví. Ve výjimečných případech se zhotoví kopie historických staveb," upřesnil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Středočeský radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek a doplnil, že "v rámci aktuálního soutěženého projektu bude postaveno celkem 16 objektů. Dojde k úpravě dvou stávajících objektů a k vybudování rozvodů inženýrských sítí i nové přípojky na elektrický proud".

Předpokládaná cena veřejné zakázky činí zhruba 104,9 miliónů korun včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Tato cena je zároveň maximálně možná. "Akce bude také spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 85 procent uznatelných nákladů s předpokládanou hodnotou 89,2 miliónů korun včetně DPH. Středočeský kraj se na ní bude podílet 15 procenty, což představuje částku ve výši 15,7 miliónů korun. meč