Jak už jsme vícekrát informovali, Město Kolín chce prodat objekt bývalých jatek spolu s pozemky o velikosti přesahující 5 tis. m2 v Jateční ulici. Nyní stanovilo jak termín pro dražbu, tak nejnižší cenu, za kterou mohou být prodána. Ta byla naplánována na 4. května od 14 hodin do zasedací síně kolínské radnice. Nejnižší podání bylo určeno na 4,75 mil. Kč. Prohlídky jsou 19. dubna od 10 do 11 hodin a 21. dubna od 13 do 14 hodin. Podrobnosti obsahuje úřední deska. Proti dražbě se již dříve postavila KSČM, která má za to, že město by si pozemky mělo ponechat a případně na nich nechalo postavit startovací byty pro mladé rodiny. Navrch ovšem měli zastánci prodeje a zastupitelé proto dražbu odsouhlasili. meč