Kolínští důchodci budou mít od září větší naději se dožít bezplatného cestování městskou autobusovou dopravou (MAD). Věková hranice pro cestování zdarma se totiž sníží z 80 na 75 let. To však není jediná novinka, která se v oblasti MAD objeví. Druhou potěšitelností je zavedení nového druhu přestupní jízdenky s platností 40 minut. Její základní cena při koupi u řidiče je 20 Kč, slevu dostanou majitelé čipových karet. Třetí a poslední novinka se týká poskytování slev pro držitele studentských ISIC karet (International Student Indetity Card). Popsané změny vstoupí v platnost 1. září. "Pozitivní úpravou ceníku vycházíme vstříc především cestující veřejnosti a pokračujeme v naplňování naší prorodinné politiky, kde jsme se zavázali podporovat nejenom význam rodiny, ale i kvalitu života v našem městě. Nový ceník vyhodnotíme v průběhu ledna příštího roku a zjištěné výstupy nám poslouží pro jeho další úpravu," řekl kolínský místostarosta Tomáš Růžička. Ten s firmou Arriva, provozující v Kolíně městskou autobusovou dopravu, nové podmínky osobně vyjednal. pres