Ekologický právní servis (EPS) vyhrál soudní při s Radou města Kolína. Ekologičtí právníci počátkem tohoto roku požadovali po městě informace týkající se Toyota Central European Hub Project Kolín - Logistické centrum nových osobních automobilů - Ratboř, společnosti Litra, s.r.o. EPS se zajímal o veškerá stanoviska, vyjádření, usnesení, zápisy z jednání, rozhodnutí apod. Městský úřad na žádost o informace nereagoval, po uplynutí patnáctidenní lhůty proto EPS podal odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí odepřít informace. Odvolací orgán - v tomto případě Rada města Kolína - však taktéž nikterak nereagoval, čímž opět došlo k tzv. fiktivnímu rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Později město svůj „mrtvý“ postoj obhajovalo tvrzením, že v rámci samostatné působnosti nemá k projektu žádné informace.

Soud dal za pravdu ekologům s tím, že žalovaná Rada města Kolína „musí vzít v úvahu, že je orgánem samosprávy a ona i městský úřad jako orgány obce, jsou povinny vykonávat svou činnost v zájmu obce a jejich občanů. Úkolem orgánů obce je sloužit občanům, nikoli vyhledávat důvody, proč jejich žádost odmítnout, event. jak na jejich žádost žádným způsobem nereagovat. Orgány obce nebyly ustanoveny samoúčelně, ale proto, aby sloužily veřejnosti v souladu se zákony a jinými právními předpisy. (...) Žadatel má právo být informován o tom, jak povinný subjekt naložil s jeho žádostí o informaci. Pokud tedy Město Kolín neřešilo v samostatné působnosti obce problematiku, o které žadatel požaduje informace poskytnout, bylo povinno žádost žadatele odložit a sdělit tuto skutečnost do tří dnů žadateli.“

V polovině listopadu starosta Miroslav Kaisler ekologům odpověděl ve smyslu, že město se problematikou kolem logistického centra v Ratboři vůbec nezabyvalo. Pravou však je, že ještě zhruba před rokem se město snažilo logistické centrum nalákat do zóny. Obávalo se totiž přepravy automobilů přes „ucpaný“ Kolín. „S lítostí konstatuji, že jsme prohráli,“ reagoval počátkem roku místostarosta Jiří Buřič na tehdy definitívní rozhodnutí (projekt nakonec padl - pozn. red.) Litry postavit logistické centrum v Ratboři.
kop