Opravu fasád budovy Městské policie Kolín v Kutnohorské ulici provede firma Daniel Šperk z Budiměřic na Nymbursku. Vyhrála totiž  výběrové řízení, v níž nabídla nejnižší cenu, za kterou práce provede – 1.657.232,78  Kč bez daně z přidané hodnoty. Oprava čelní zdi má být provedena na podzim tohoto roku. V soutěži neuspěly společnosti DAVID SIXTA stavební s.r.o. z Kolína, protože nabídka neobsahovala závazné  znění smlouvy o dílo, i BUILDING Agency, s.r.o. rovněž z Kolína, neboť nabídka neobsahovala závazné znění čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, i jiné firmy, které však nejsou z Kolína. V budoucnu chce radnice nechat opravit místnost s dohledem kamerového systému. pres