Finanční úřad v Kolíně (FÚ) informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2007 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci FÚ přítomni mimo kolínský úřad v následujících dnech:

V pondělí 17. března od 12.30 do 14.30 hodin na Městském úřadu v Zásmukách a od 15 do 17 hodin na Městském úřadu v Kouřimi.

V pondělí 10. března od 12.30 do 14.30 hodin a ve středu 19. března od 15 do 17 hodin na Obecním úřadu ve Třech Dvorech.

Ve středu 12. března od 12.30 do 14.30 hodin a ve středu 19. března od 15 do 17 hodin na Městském úřadu v Týnci nad Labem.

Ve středu 12. března od 15 do 17 hodin a ve středu 19. března od 12.30 do 14.30 hodin na Obecním úřadu ve Starém Kolíně.

Pracovníci FÚ ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu, bez front a v "domácím" prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně.Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na FÚ v Kolíně, Městských úřadech v Kouřimi, Zásmukách, Týnci nad Labem a Obecních úřadech ve Starém Kolíně a Třech Dvorech vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání. Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ v Kolíně (321 742 239, 321 742 237, 321 742 292) nebo Finančního ředitelství v Praze (257 004 219). Informační linky budou v provozu do 31. března (v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. meč, červ