Ředitelka Základní školy v Bezručově ulici  v Kolíně (1. ZŠ) Mgr. Dagmar Fialová odchází do starobního důchodu a město proto muselo vypsat konkurz na obsazení jejího místa. Zájemce musí pochopitelně splnit dané podmínky (více www.mukolin.cz) a např. předložit koncepci rozvoje. Přihlášku s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail) včetně všech výše uvedených příloh musí uchazeč poslat doporučeně (nebo osobně doručte do podatelny MěÚ Kolín) nejpozději do 16. dubna včetně (platí datum podání na pošt. razítku nebo potvrzení podatelny) na adresu: Městský úřad Kolín, k rukám Mgr. Karla Kárníka, vedoucího odboru školství, kultury a sportu, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1. Na obálku musí uvést: "KONKURZ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., BEZRUČOVA 980 - NEOTVÍRAT". Termín nástupu do funkce je 7. červenec. meč