Od 7. dubna do 2. května na okrese Kolín probíhá výzkum veřejného mínění, jehož cílem je zmapovat spokojenost občana Středočeského kraje s prací policie. K provedení studie budou použity dotazníky, obsahující 14 otázek směřující do oblastí: bezpečnost v místě bydliště, hodnocení práce policie Krajského ředitelství Středočeského kraje a míra informovanosti o práci policie Krajského ředitelství Středočeského kraje. Dotazování bude zajištěno pracovníky preventivně informační skupiny metodou "tváří v tvář". Zároveň bude realizováno internetové dotazování v aplikaci Google Docs. Elektronická verze dotazníku bude umístěna na webových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Dotazník je členěn do tří částí. První část obsahuje oslovení respondenta, druhá část obsahuje třídící kategorie jako věk, pohlaví, lokalizace. Třetí část obsahuje výroky směřující do oblastí uvedených v úvodu. K zajištění reprezentativního vzorku byla použita technika záměrného proporčního kvótního výběru, na který bude navazovat náhodný výběr. Struktura výběrového souboru byla proporčně stanovena podle pohlaví a sociálních skupin ( mladí 20-29, produktivní věk 30-59, senioři 60+). Předem děkujeme občanům za seriózní přístup a čas věnovaný k vyplnění anonymního dotazníku, vzkazují občanům Věra Žídková a Martina Fejfarová z Preventivně-informační skupiny Policie ČR územní odbor Kolín. meč