Město Kolín zkoumá, jak a zda vůbec by mohla být snížena téměř šokující cena za čtvereční metr pozemku pod obytnými domy. Ta podle věstníku Ministerstva financí pro letošní rok stoupla na 2.194 korun, tedy oproti loňsku vzrostla o více jak 500 korun. Usnesení městského zastupitelstva z roku 1995, které určuje cenu pozemků podle věstníku Ministerstva financí, však prý nemůže radnice jen tak zrušit. "Kdybychom usnesení zrušili, tak my nevíme, za jakou částku prodávat pozemky pod bytovými domy a museli bychom kupce vyzývat, aby si napřed nechali vyhotovit vlastní znalecký posudek, což by mohl pro některé domácnosti znamenat i zdražení ceny," tvrdí starosta.

Vít Rakušan rovněž řekl, že se vedení města pokusí najít jinou metodiku výpočtu. "Otázka je, jaká ta metodika bude. My nemůžeme jen tak přijít s tím, že od dnešního dne existuje jiná cena a o nic to neopřít. Sami můžeme přijít do maléru, že s majetkem města nenakládáme hospodárně. Pokusíme se srovnávacími vzorky v rámci jednotlivých lokalit v Kolíně a znaleckými posudky vytvořit nějakou metodiku, která cenu po konzultaci s právníky určí," sdělil starosta s tím, že dnes vůbec nezná výsledek. Podle jeho vyjádření by však cena mohla zlevnit pouze na úroveň minulého roku.

Výše ceny je důležitá pro občany, které hodlají koupit pozemek pod obytným domem, kde bydlí. Nový občanský zákoník totiž zavedl vzájemné předkupní právo jak pro vlastníka pozemku, tak pro vlastníka stavby. Pokud tedy jeden z vlastníků bude chtít svůj majetek – buď stavbu, nebo pozemek – prodat, musí ho přednostně nabídnout tomu druhému. To může v budoucnu problém pro majitele bytu, který stojí na cizím pozemku. meč