Střed Jestřabí Lhoty má novou oázu zeleně - Lhotecký Hyde park. Jde o další z realizovaných projektů grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Jestřabí Lhota proslulá podporou a rozvojem komunitního života v obci, získala od automobilky na projekt obnovy parku částku 100 tisíc korun. Prostředky využila k výsadbě nové zeleně v centru obce a vybudování příjezdové komunikace. Vzniklo tak příjemné místo setkávání s možností širokého využití pro tradiční i nové společenské aktivity nejen obyvatel obce. "Otevření nově zrekonstruovaného parku spolu s představením živého Betlému přilákalo do naší obce davy návštěvníků. To bylo také cílem projektu. Vytvořit zázemí pro setkávání lidí všech věkových skupin z blízkého i dalekého okolí," řekla k projektu starostka obce Iveta Týmová. meč

Živý Betlém v Jestřabí Lhotě před dvěma lety. Repro - www.jestrabi-lhota.cz