Město Kolín vydalo Nařízení města Kolína č. 2/2008 určující úseky místních komunikací, na kterých pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Opatření se týká ploch před garážemi ve Zličské a Zborovské ulici, rovněž tak v lokalitě Cihelna. Dále třeba zahrádkářské kolonie Peklo od konce Zborovské ulice, Kmochova ostrova, cyklostezky podél propoje Sendražice - Vinice a propojovací cesty mezi Kolínem a obcí Polepy. Celkem nebude zajišťována sjízdnost na téměř 9 kilometrech místních komunikací. Jejich správce je povinen neudržovanou komunikaci označit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Účinnost tohoto nařízení se stanovuje na období od 1. listopadu 2008 do 31. března 2009. Kompletní rozhodnutí schválené městskou radou najdete na úřední desce radnice. meč