Nabídka na pronájem kolínského zámku jako celku, případně jednotlivých objektů, se víceméně minula účinkem, oznámil to místostarosta Jiří Buřič. „Očekávali jsme, že když zveřejníme zájem pronajmout lokalitu, budeme se přehrabovat ve velkém množství nabídek. Obdrželi jsme však pouze jednu, která vycházela ze stávající studie, druhá byla zpracována velmi obecně.“

Radní proto zvažují, zda nevyhlásit novou nabídku. Tentokráte by měla obsahovat konkrétní mantinely, v jejichž mezích by se případní zájemci měli držet, poslední nabídka prý byla příliš nekonkrétní. „Snažíme se otevřít širší možnosti a očekáváme, že se ozve více zájemců. Je potřeba čerpat od tvůrčích lidí,“ dodává Jiří Buřič.
kop