Stavba komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb Kolárka, dosud největší investiční projekt Občanského sdružení Prostor, je téměř u konce. Po necelém roce od zahájení stavebních prací se obyvatelé okresů Kolín a Kutná Hora dočkají moderního centra, jež bude poskytovat řadu služeb. Vedle odborného sociálního poradenství, psychologického poradenství, krizové intervence, terapie či pomoci obětem domácího násilí zde občané naleznou informace o sociálních službách, volnočasové aktivity pro mládež či různé kulturní a osvětové akce a také vzdělávání. Prostor by chtěl nabízet otevřené semináře zaměřené především na neziskový, ale částečně i ziskový sektor. V minulých dnech probíhaly na stavbě finální práce jako pokládání zámkové dlažby, úprava terénu, plánuje se osázení pozemku vhodnou zelení. Zároveň se připravuje stavba dětského hřiště, které je samostatným projektem podpořeným Ministerstvem vnitra. Podle slov ředitele Prostoru Petra Steklého by se 2. září měla uskutečnit kolaudace a přibližně měsíc po kolaudaci se Kolárka bude postupně otevírat pro veřejnost. meč

Kolárka v srpnu. Foto - o.s. Prostor