Stavba komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb Kolárka v Kolíně vedle Kollárova náměstí prošla kolaudací s malými připomínkami a pracovníkům Občanského sdružení Prostor nic nebrání ve stěhování. „Kolaudační komise se na Kolárce sešla 2. září, aby stavbu důkladně prohlédla, zhodnotila její správnost a dostatečnost z pohledu jednotlivých sledovaných oblastí, zkontrolovala relevantní dokumentaci a vynesla stanovisko. Jedinými zjištěnými nedostatky byly drobnosti jako chybějící zásobníky na tekuté mýdlo či nedostatečné označení hlavního uzávěru plynu,“ sdělila Klára Rakušanová z o.s. Prostor. Prostor se již minulý týden začal stěhovat. „Rádi bychom naráz přestěhovali všechna naše stávající pracoviště, která se stěhovat mají. To znamená management, program primární prevence a sociální programy. Služby zaměřené na uživatele drog se navzdory občasným fámám do Kolárky přesouvat nebudou,“ připomíná odborný ředitel Tomáš Žák. Postupně se v komunitním centru zabydlí partnerské organizace Občanská poradna Nymburk a Občanské sdružení Povídej z Kutné Hory. Společně se budou snažit, aby se Kolárka otevřela veřejnosti co nejdříve. Co bude s objektem v Kutnohorské ulici, který jako sídlo dosud Prostor využíval, se neví. Budova je majetkem města a starosta Jiří Buřič nám odpověděl, že prozatím o jejím osudu nebylo jednáno. meč

Kolárka