Město Kolín se i letos zapojilo do dotačního programu zaměřeného na prevenci kriminality na rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR mu schválilo dotaci ve výši 465 tisíc korun z požadovaných 584.640 korun. Kolínští radní odsouhlasili spoluúčast města ve výši 218.500 korun. Jak uvedla mluvčí radnice Jiřina Holubová, v rámci programu město hodlá dál rozšiřovat kamerový dohlížecí systém o dva nové kamerové body a jejich napojení na stávající systém. Jedna kamera má být instalována na roh ulic Bezručova a Dělnická u restaurace Barborka, druhá má přijít do Brankovické ulice na Zálabí u zimního stadionu. Náklady mají dosahovat celkem 450 tisíc korun, z toho státní dotace činí 350 tisíc korun. Další projekty se týkají komunikace s veřejností, prevence pro nejmladší, domovníků v domech v lokalitě ´Zengrovka´ a práce s odsouzenými a mladistvými prvopachateli. Všechny plány mají být naplněny letos. meč