Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil Městu Kolín pokutu ve výši 20 tisíc korun. Podle něj město nedodrželo postup stanovený zákonem, když veřejnou zakázku na poskytování služeb právní pomoci nezadalo v příslušném správním řízení. Úřad dále řekl, že město uzavřelo dvě smlouvy o právní pomoci se dvěma advokáty bez výběrového řízení, ačkoliv předpokládaná hodnota přesáhla hranici pro veřejné zakázky malého rozsahu, jež činní 1 milion korun. Úřad nepřijal argumentaci zadavatele, že se jednalo o zakázky malého rozsahu, když ve skutečnosti zadavatel za právní služby fakticky zaplatil každému z advokátů jen 720 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Pak totiž město chybu napravilo, ale bylo pozdě. Podle ÚOHS měl mít už před zahájením zadávacího řízení zadavatel na zřeteli, že o zakázku malého rozsahu nejde. Skutečnost, že zadavatel ukončil smlouvu s advokáty a jím ukončené uhrazené plnění bylo na základě předmětných smluv fakticky mnohem nižší než předpokládaní hodnota zakázek, úřad zohlednil pouze při určení výše sankce. Starosta Vít Rakušan během jednání městského zastupitelstva 18. listopadu uvedl, že pokuta byla vystavena za smlouvy, které nebyly v platnosti, navíc se jednalo o nejnižší možnou pokutu. Sankci neplatilo město, ale uhradili ji městští právníci Tomáš Kasal a Boris Jančák (na fotce), každý zaplatil polovinu. Oba označili uvedenou věc za politikum. "ÚOHS nerozhodl správně a jeho rozhodnutí jsme akceptovali s nesouhlasem," uvedl Boris Jančák. meč