Kolín dostane dotaci na zavedení tzv. Romského mentoringu. V Česku již program běží od roku 2004 a podle Ivana Černovského, vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín, jsou s ním dobré zkušenosti. V podstatě jde o službu zaměřenou na Romy, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Mentoři, vyškolení zástupci romské komunity zprostředkují a dohlédnou na výkon alternativního trestu. Za projektem stojí občanské sdružení Rubikon ve spolupráci s Probační a mediační služba služba ČR. "Na uvedený projekt město Kolín obdrželo dotaci v celkové výši 74 tisíc korun. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 101.204 koruny," uvedla mluvčí kolínské radnice a asistentka starosty Jiřina Holubová a pokračuje: "Podle předpokladů bude projekt realizován od června. Proškoleni budou dva lektoři, poté každý z nich bude dlouhodobě pracovat s třemi klienty. Časový rozsah práce jednoho mentora je cca 20 hodin za měsíc. Projekt má pro město Kolín jednoznačně pozitivní význam, byl předložen na základě identifikovaných potřeb a na základě informací ze strany Probační a mediační služby ČR a spolku Rubikon centrum. Právě s uvedenými institucemi budeme na realizaci projektu úzce spolupracovat," dodala mluvčí minulý týden. meč