Protože se Silvestr a s ním související oslavy příchodu nového roku blíží raketovou rychlostí, rozhodl se kolínský územní odbor Policie ČR slavícím poradit, jak bezpečně manipulovat se zábavnou pyrotechnikou. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má totiž svá pravidla, kterými by se ti, kteří si ji zakoupí, měli řídit. Jak tedy předejít zranění při používání pyrotechniky? "Zábavnou pyrotechniku kupujte ve stálých prodejnách, zboží u stánků na tržištích sice může splňovat podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho ale může poškodit a znehodnotit," vzkazuje mluvčí kolínské Policie ČR nprap. Petra Čimová a pokračuje: "Nekupujte zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti. Při používání se pečlivě řiďte návodem. Výrobky kupujte jen v původním balení. Při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé. Odpalovat pyrotechniku by měl vždy střízlivý člověk. Nepoužívejte amatérsky vyrobenou pyrotechniku a kupovanou doma ´nevylepšujte´. Pyrotechniku nesvěřujte dětem, poučte je, aby na nevybuchlé petardy nesahaly." meč

Ohňostroj