Městská knihovna Kolín obdržela zprávu z Ministerstva kultury ČR, že uspěla v dotačním řízení se svým projektem nazvaným Harmonizace lokálních jmenných autorit. „Na účet kraje již byla poukázána částka 58 tisíc korun, za kterou knihovna nakoupí rozšíření databáze softwaru Clavius a bude moci zkvalitnit zpracování záznamů. Knihovna má v současnosti ve své lokální databázi 55 tisíc jmenných autorit, doplněním regionálních autoritních záznamů do národní databáze dojde k obohacení národní databáze a také k větší prezentaci informací o našem regionu, zejména významných osobnostech,“ řekl ředitel kolínské knihovny Pavel Kárník. Městská knihovna Kolín přispívá od roku 2008 do souborného katalogu ČR, harmonizací jmenných autorit ještě více přispěje k propagaci nejen své kvalitní práce, ale k propagaci celého regionu Kolínska. Za zmínku jistě stojí, že Městská knihovna Kolín je teprve druhou knihovnou ze Středočeského kraje (po Středočeské vědecké knihovně Kladno), která uspěla v tomto dotačním řízení. Dotace pokryje necelých 70 procent nákladů na projekt, zbytek jako spoluúčast musí knihovna dodat ze svého rozpočtu, případně z rozpočtu svého zřizovatele. „Samotná harmonizace je mravenčí práce. V nejbližší době zaměstná několik pracovníků knihovny, kteří odhadem odpracují na projektu více než 500 hodin,“ doplnil Pavel Kárník. meč

Jednou za rok v knihovně úřaduje starosta. Foto - archiv MKK