Neznámý/á pachatel/ka  prostřednictvím telefonu kontaktuje převážně seniory, kdy se vydává za člena rodiny (např. manželka vnuka, vnuk). Během hovoru požádá o půjčku finanční hotovosti. Takto oslovená osoba v domnění, že skutečně hovoří se členem  rodiny, s půjčkou souhlasí a finanční hotovost připraví. Poté se dostaví  na adresu muž či žena, jejichž návštěva je avizována prostřednictvím zmíněného telefonátu. Tito se při příchodu představí jako přátelé rodinného  příslušníka, který je  požádal o vyzvednutí  finančního obnosu. Veškeré informace do sebe zapadají a  není tedy prostor k pochybnostem. „Touto lstí se neznámý pachatel bez užití násilí zmocní vašich úspor. Vyzýváme k opatrnosti ! V případě, že   budete takto osloveni, vždy si ověřte, zda jste skutečně hovořili s  někým z rodiny  či nikoli. Pokud zjistíte, že hovor se nezakládal na pravdě,  okamžitě  kontaktujte   Policii České republiky na linku 158,“ uvedla mluvčí Policie ČR v Kolíně Martina Fejfarová. pres