Kolínský starosta Vít Rakušan absolvoval minulý týden pětidenní služební cestu do japonského Tokia. Ta měla dva ústřední cíle: zaprvé se setkat osobně s vrcholným managementem firem, které projevily zájem o realizaci své investice v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry, zadruhé pak vystoupení na odborném semináři pořádaným pod záštitou velvyslankyně České republiky paní Kateřiny Fialkové agenturou CzechInvest. Stěžejním tématem semináře bylo podnikání japonských firem v České republice, jeho výhody, úskalí, historie a budoucnost. Starosta Rakušan rekapituloval kolínskou zkušenost v širokých souvislostech. Jednoznačně potvrdil, že město Kolín má i nadále zájem o nové investory. „Musí se jednat o typ investice, která přinese do regionu pracovní místa, a to jak pro dělníky, tak i technicky vzdělané vysokoškoláky,“ upozornil Vít Rakušan, starosta města. Seminář, který byl veden v anglickém jazyce, měl rekordní návštěvnost sto šesti zástupců významných japonských firem. Kolínský starosta byl jediným účastníkem panelové diskuze z České republiky, což představuje pro Kolín a jeho průmyslovou zónu jednoznačnou konkurenční výhodu. Jak uvedla mluvčí a asistenka starosty Jiřina Holubová, pozitivní dopady služební cesty do Japonska se dostavily téměř okamžitě. Na začátku listopadu navštíví Kolín zástupci významné japonské firmy a spolu s představiteli města si prohlédnou průmyslovou zónu. Několik dalších investorů navázalo s městem Kolín kontakt a dohadují se konkrétní termíny setkání. meč