Kolínský vodojem na Pražském předměstí by mohl být prohlášen za kulturní památku. Ministerstvo kultury se dotázalo města, zda souhlasí s prohlášením stavby za kulturní památku. Městské zastupitelstvo se vyjádřilo kladně. Co to přesně přinese městu a vodojemu, však není jasné. Místostarosta Jan Pospíšil podotkl, že to může do budoucnosti znamenat i zvýšené finanční nároky na městský rozpočet. Kdy by v případě pozitivního verdiktu ministerských úředníků mohla být vodárna za kulturní památku prohlášena, nám nikdo z vedení města neuměl říct. Nyní prý posuzují nashromážděné podklady. Město koupilo vodárnu před 5 lety za 2,7 milionů korun. Bývalé vedení města mělo s věží řadu záměrů (také restaurace, vyhlídka), ale realizován nebyl žádný. Nejspíš proto, že se nenašly v rozpočtu peníze ani soukromý dárce. Stavba byla alespoň nasvícena. Kulturní památka je nemovitou nebo movitou věcí, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav. V Kolíně je mezi kulturní památky zapsán kostel sv. Bartoloměje, synagoga, radnice, městské opevnění, sloup se sochou P. Marie Immaculaty se čtyřmi sochami světců a kašna na Karlově náměstí, pomník Mistra Jana Husa na Husově náměstí, oba židovské hřbitovy, několik měšťanských domů v centru města a řada dalších historických staveb. meč

Kolínský vodojem. Foto - www.earchitekt.cz