Město Kolín v letošním roce neuplatní inflační doložku pro úpravu nájemného v městských bytech a městských prostor sloužících k podnikání. Inflace dle Českého statistického úřadu pro rok 2015 dosáhla výše 0,3 procenta. Uplatnění inflace, resp. zvýšení nájemného o roční míru inflace, by přineslo snad jen symbolické navýšení na straně příjmů ve srovnání s náklady na splnění oznamovací zákonné povinnosti i samotnou administraci. To se týká především městských bytů. "V případě živnostníků a dalších nájemců nebytových prostor jsme se rozhodli stejným symbolickým způsobem. Zákon nám i v tomto případě ukládá oznamovací povinnost, nicméně náklady na splnění této povinnosti jsou ve srovnání s byty zanedbatelné s ohledem na doručení prostřednictvím datových schránek," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Ten dále zmínil, že "uplatnění doložky pro byty i podnikatele by přineslo městu (do doby vyhlášení roční míry inflace za rok 2016) čistý výnos ve výši cca 115.000 Kč. Město Kolín pro živnostníky a další nájemce neuplatnilo inflační doložku od roku 2011. V případě neuplatněné inflační doložky pro živnostníky a podnikatele, kdy roční míra inflace se od roku 2011 pohybovala v rozmezí 3,3 procenta až po letošních 0,3 procenta, tak můžeme hovořit o dlouhodobé a byť třeba symbolické podpoře podnikání ze strany města". pres